Nawigacja

Informacja o ochronie danych osobowych

Rekrutacja

Zapisy do przedszkola odbywają się przez cały rok.
Informacje na ten temat można uzyskać pod numerami tel: (85)6762796 lub 694445823

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola należy pobrać i wypełnić oraz dostarczyć kartę zgłoszeniową.

Formularz zgłoszeniowy do przedszkola

 

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszej szkoły.
W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać i wypełnić oraz dostarczyć podanie do szkoły.

Podanie do szkoły podstawowej

Formularz zgłoszeniowy 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU

1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej  nr 1 w Białymstoku przez złożenie w sekretariacie Szkoły podania do szkoły oraz formularza zgłoszeniowego wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Szkoły do końca I semestru danego roku.

2. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona.

3. W przypadku takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły przysługuje absolwentom Prywatnego  Przedszkola Kids’Academy w Białymstoku oraz rodzeństwu uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku.          .

4. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze Szkołą umowy o kształcenie dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

5. Formularz umowy o kształcenie dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej przedstawia Dyrektor Szkoły. W przypadku gotowości zawarcia umowy,  podpisany  przez Rodzica (opiekuna) egzemplarz należy złożyć
w Sekretariacie Szkoły najdalej w terminie 7 dni od informacji przekazanej przez Dyrektora.

6. Spotkanie z dziećmi wpisanymi na listę zgłoszeń odbywa się na przełomie lutego/marca roku kalendarzowego, poprzedzającego rok szkolny,
w którym dziecko podejmuje naukę. Dzieci spotykają się z nauczycielami kształcenia zintegrowanego, pedagogiem szkolnym, nauczycielem języka angielskiego oraz grupą rówieśników w celu określenia umiejętności dziecka, wiedzy ogólnej, kultury osobistej oraz predyspozycji językowych dziecka.

7. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

 

Jesteśmy dumni z uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej, którzy osiągają liczne sukcesy w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich.

Tutaj mogą Państwo prześledzić najważniejsze osiągnięcia dzieci:

https://boruty-bialystok.edupage.org/text25/?